پنجم خردادماه۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

پنجم خردادماه۱۴۰۰ برگزاری دوره آموزشی با عنوان پایدار سازی طرح های دامپروری ویژه مجریان طرح های اشتغالزایی کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) شهر علی اکبر از توابع شهرستان هامون با مشارکت کارشناس ترویج مدیریت هامون، کارشناس اشتغال کمیته امداد شهر علی اکبر و کارشناس اداره دامپزشکی شهرستان هامون

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید