تأمین و توزیع 537 تن کود اوره از پتروشیمی شیراز برای بخش کشاورزی استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع 537 تن کود اوره کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی در استان خوزستان در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید