ارسال کود اوره به مقصد کارگزاران شهرستان اقلید

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و حمل مقدار 95تن کود شیمیایی اوره به مقصد انبار کارگزاران شهرستان اقلید در تاریخ 1400/3/6 از طریق تعاونی حمل و نقل کامیونداران مرودشت خبر داد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید