تأمین و ارسال کود شیمیایی به مقصد انبار کارگزاران استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان نمود:

 مقدار 25 تن کود اوره کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی به مقاصد تعیین شده در استان مرکزی در تاریخ 7 خرداد ماه سال 1400 بارگیری و حمل گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید