تأمین کود شیمیایی شهرستان کبودرآهنگ استان همدان

حمل و ارسال کود شیمیایی اوره برای کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان کبودرآهنگ

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: مقدار 100 تن کود شیمیایی اوره، در تاریخ هفتم و هشتم خردادماه سالجاری، برای کارگزاران و عاملین فروش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان کبودرآهنگ، حمل و ارسال شد.

آقای الیاسی افزود کود شیمیایی طبق لیست مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات شهرستان کبودرآهنگ، در اختیار کشاورزان منطقه قرار می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید