تخلیه کود اوره از مبدا هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از تخلیه 300 تن کود اوره از مبدا هرمزگان در انبار های سازمانی شرکت خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید