پایش طرح محصول گواهی شده و استاندارد بهاره سیر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از مدیرجهادکشاورزی درمیان از اجرای طرح محصولات گواهی شده و  استاندارد بهاره محصول سیر با هدف فرهنگ سازی  در راستای تولید و مصرف محصولات کشاورزی گواهی شده و استاندارد و مدیریت منابع آب و خاک و کمک به پایداری منابع و محافظت از آن برای نسل های آینده، خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید