تامین و تدارک کودهای شیمیایی در اردیبهشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در اردیبهشت سالجاری حدود 1100 تن انواع کودهای شیمیایی توسط این شرکت تدارک دیده شد. کودهای مذکور از طریق شبکه کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در سطح استان جهت مصرف کشاورزان توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید