توزیع کود اوره

تامین و ارسال مقدار 399 تن کود شیمیایی اوره به شهرستان شازند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی سید علیرضا موسوی  از تامین وتدارک و  ارسال مقدار 399 تن کوداوره ازمبادیهای مختلف و انبارهای سازمانی این استان به  شهرستان شازند در اردیبهشت  ماه سال جاری خبر داد . ا

یشان افزود: کود اوره  ارسال شده  مربوط به سهمیه بهاره است که با هماهنگی معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی به این  شهرستان ارسال شده و  توسط کارگزاران تحت پوشش و  با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی منطقه  توزیع شده است .  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید