تخلیه کود اوره فله درانبار سیرجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان از تخلیه کود اوره فله در انبار شهرستان سیرجان خبرداد

مهندس قاسمی گفت:  به منظور ذخیره سازی وتامین تدارک  کود مورد نیاز شهرستان سیرجان،مقدار 1500 تن کود فله در انبار مذکور تخلیه شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید