رکود تخلیه کود اوره فله در گلستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ازدپوی بیش از8800 تن کود اوره فله در انبار های گلستان  خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با بیان این که در یک مقطع زمانی دوازده روزه بیش از 8800 تن  کود اوره فله در انبار های گلستان دپو شد درادامه  افزود:  تاکنون در سه سایت انبار سازمانی گرگان ، ا نبارگنبد و انبار قرق کود اوره فله تخلیه  شد. وتصریح کرد: تخلیه کود اوره فله از 20 دی ماه در گلستان آغاز شده است و از مبادی عسلویه، بندر امام و بندرعباس به استان گلستان حمل شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید