حمل کود شیمیایی به مقصد انبار کارگزاران استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس اعلام نمود:

در تاریخ 14 خرداد ماه سال 1400 مقدار 52 تن کود اوره شیمیائی به مقصد انبار کارگزاران استان گلستان بارگیری و حمل گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید