تأمین و توزیع کود شیمیایی استان همدان

ارسال کود شیمیایی اوره برای شهرستان بهار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: در تاریخ 14 خرداد ماه سالجاری، مقدار 75 تن کود شیمیایی اوره از مبداء بندر امام خمینی (ره) به مقصد استان همدان حمل و در انبار شرکت تعاونی تولید لالجین و تعاونی تولید مهاجران، از کارگزاران و عاملین فروش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان بهار، تخلیه شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید