توزیع کود اوره

ارسال و توزیع کود شیمیایی اوره به شرکت تعاونی هندودر شازند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی خبر از : ارسال و توزیع مقدار 50 تن کود شیمیایی اوره  به منطقه هندوردر خرداد  ماه سالجاری ، داد .                                                                                                                

 وی افزود : کود اوره  توسط کارگزاران تحت پوشش و با نظارت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در بین کشاورزان متقاضی با توجه به سهمیه ابلاغی توزیع گردیده است . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید