انتصاب سرپرست سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی

طی حکمی از سوی  وزیر جهاد کشاورزی  مهندس نجفقلی صالحی بعنوان سرپرست جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی منصوب شد .

قبل از این انتصاب ایشان معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی در سال اخیر بوده است

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید