جلسه هماهنگی و برنامه ریزی توزیع کود اوره سرک

گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی

 

آقای مهندس نظام دوست ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی جهت هماهنگی و برنامه ریزی توزیع کود اوره سرک، با معاونت محترم تولیدات گیاهی و مدیر محترم زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان، در محل دفتر معاونت تولیدات گیاهی سازمان، جلسه گفتگو و تبادل نظر برگزار نمودند. در این جلسه مقرر گردید ضمن برگزاری جلسه ای برای کارگزاران استان ، حضور در کمیته فنی شهرستانها به تفکیک نیز وجود داشته باشد. 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید