اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این استان :

 از ابتدای اردیبهشت ماه  1400 تا کنون میزان 625 تن کود شیمیایی به شهرستان خوشاب حمل گردیده است و توسط کارگزاران تحت پوشش این ( شرکت ) و با نظارت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در بین کشاورزان متقاضی با توجه به سهمیه ابلاغی توزیع گردیده است.

کلمات کلیدی : توزیع کود