ارسال کود شیمیایی به مقصد انبار کارگزاران استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس اعلام نمود:

در تاریخ 21 خرداد ماه سال 1400 مقدار 27 تن کود اوره شیمیائی به مقصد انبار کارگزاران استان قزوین بارگیری و حمل گردید.

وی افزود: تدارک و تأمین نهاده های کشاورزی بخصوص کودهای شیمیائی پرمصرف یکی از فعالیت های مهم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید