اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 105 تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان گلوگاه در 2 ماهه سال جاری خبر داد.

رضا افراسیابی  با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 2   کارگزارتوزیع  تعاونی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح شهرستان گلوگاه توزیع شد