کود توزیع شده در شهرستان دهلران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از تامین انواع کود شهرستان دهلران دراستان ایلام خبر داد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت: از ابتدای خرداد ماه تا 21 همین ماه مقدار 1613 تن ونیم  انواع کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان شهرستان دهلران توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت: از ابتدای سالجاری تا 21 خرداد ماه مقدار 4896 تن انواع کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان شهرستان دهلران توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید