حضور معاون اداری، مالی و بازرگانی شعبه فارس در جلسه توجیهی و آموزشی انتخابات 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از حضور آقای علی تسلیمی (معاون اداری، مالی و بازرگانی شعبه) بعنوان نماینده فرماندار شهرستان شیراز در جلسه توجیهی و آموزشی برنامه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا سال 1400 مورخ 1400/3/20 در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان شیراز خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید