مقدمات ترخیص

فراهم کردن مقدمات ترخیص محموله KCL در بندر امام خمینی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

مقدمات ترخیص محموله KCL (کلروپتاس) کشتی Lady flora در بندر امام خمینی فراهم گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید