بازدید از کارخانه تولید کودهای شیمیایی - ساوه

بازدید از کارخانه تولید کود طرف قرارداد استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی خبر از : مورخ 23 خرداد ماه سالجاری ، به منظور نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی کودهای شیمیایی طرف قرارداد شرکت به جهت تأمین کودهای با کیفیت، بازدیدی از کارخانه تولید کننده داخلی ( شرکت تدبیر فراست ساوه) توسط کارشناسان استان صورت پذیرفت ؛ که این بازدید از پارت آماده تحویل کود سولفات پتاسیم ،  به منظور نظارت و کنترل کیفیت کود تولید شده مورد بررسی قرار گرفت.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید