برگزاری مناقصه عملیات حمل و تخلیه کود اوره از مبداء پتروشیمی خراسان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حمل و تخلیه مقدار 100 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی از مبداء پتروشیمی خراسان به اقصی نقاط کشور روز یکشنبه تاریخ 1400/3/23 با حضور اعضای کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی در محل دفتر مدیریت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید