تأمین و ارسال کود شیمیایی به مقصد انبار کارگزاران استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان نمود:

مقدار 135 تن کود اوره کشاورزی در تاریخ 23 خردادماه سال 1400  از مبدأ پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی به مقاصد تعیین شده در استان آذربایجان غربی بارگیری و حمل گردید.

وی افزود: تدارک و تأمین نهاده های کشاورزی بخصوص کودهای شیمیائی پرمصرف یکی از فعالیت های مهم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید