ورود 98 تن کود اوره ارسالی از تولیدات پتروشیمی عسلویه به البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ورود 98 تن کود اوره ارسالی از تولیدات پتروشیمی عسلویه به البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: با عنایت به تخصیص کود اوره بر اساس سهمیه سال 1400، میزان 98 تن کود اوره از مبداء تولیدات پتروشیمی عسلویه در مقصد انبارسازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی البرز در مورخ 1400/03/24 وصول گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید