از سوی مهندس علی علیزاده اعلام شد

تلاش شرکت برای ارتقاء برنامه تامین، تدارک و توزیع کودهای کشاورزی علی رغم مشکلات موجود

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

در پانل معاونت بازرگانی در گردهمایی سراسری مدیران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که روز پنج شنبه گذشته برگزار گردید آقای مهندس علیزاده عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پس از ارایه نقطه نظرات در مورد مشکلات و مسائل مدیریت های استانی در حوزه ی بازرگانی اعلام نمود که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با استفاده از تمام ظرفیت های حمل و نقل زمینی، ریلی و دریایی و حداکثر توان استان ها جهت توزیع نهاده های کشاورزی، با تعامل مثبت با شرکت های پتروشیمی تامین کننده کود اوره تلاش می کند که منطبق با برنامه ی تامین، تدارک و توزیع کودهای کشاورزی و علی رغم مشکلات موجود وظایف خود را به انجام برساند. در این جلسه آقای مهندس جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام به نمایندگی از کلیه ی مدیریت های استانی گزارشی از مشکلات و مسائلی که این مدیریت ها برای انجام وظایف شان دارند ارایه کردند.

در این پانل تخصصی مدیریت های حوزه ی بازرگانی آقایان مهندس هرمزی مدیر توزیع، حمل و نگهداری، مهندس مسجدی مدیر بازرگانی خارجی، مهندس فلاح مدیر بازرگانی داخلی، مهندس خالقی مشاور حوزه بازرگانی و مهندس زمانی سرپرست مدیریت بازاریابی و امور مشتریان در پاسخ به مسایل مدیریت های استانی درخصوص آخرین وضعیت تامین و تدارک داخلی و خارجی نهاده های کشاورزی، حمل، کیسه گیری، بارگیری و توزیع و نحوه ی تعامل با کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی و نظارت بر آن ها مطالبی را ارایه کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید