تامین کود

تامین کود کارگزاری شهرستان نیر در اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل ،

مقدار 174.990 کیلوگرم کود اوره در اردیبهشت ماه سال 1400 به کارگزاری شهرستان نیر آقای حسن رستمی تامین و ارسال شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید