تامین کود

تامین کود کارگزاری شهرستان سرعین در اریبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل ،

مقدار 199.010 کیلوگرم کود اوره در اردیبهشت ماه سال 1400 به کارگزاری شهرستان سرعین روستای ورنیاب آقای اقبال یوسفی تامین و ارسال شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید