جلسه

برگزاری جلسه با حضور مسعودی فر مدیر فنی و بهبود کیفی بذر و نهال و روسای ادارات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به گزارش  روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار  جریبی  مدیر   شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ، از  برگزاری جلسه با حضور مسعودی فر مدیر  فنی و بهبود کیفی بذر و نهال  و  روسای ادارات این  شرکت خبرداد.

 هزار  جریبی  تصریح کرد: این  جلسه به منظور  تببین برنامه ها وخط مشی های اجرای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور در توزیع بذر  سویابرگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید