هفته جهاد کشاورزی

مقدار 800 تن سهمیه کود شیمیایی اوره شهرستان فامنین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: مقدار 800 تن سهمیه بهاره در نظر گرفته شده برای شهرستان فامنین می باشد که کاملا خریداری و در انبار ایشان تخلیه شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در پایان گفت: کود شیمیایی تخلیه شده در انبار کارگزاران و عاملین فروش از طریق سامانه پهنه بندی سازمان جهاد کشاورزی استان در اختیار کشاورزان شهرستان فامنین قرار می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید