اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان نمود:

مقدار 30 تن کود اوره کشاورزی در تاریخ 26 خردادماه سال 1400  از مبدأ پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی به مقاصد تعیین شده در استان اصفهان بارگیری و حمل گردید.

وی افزود: تدارک و تأمین نهاده های کشاورزی بخصوص کودهای شیمیائی پرمصرف یکی از فعالیت های مهم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی می باشد.

کلمات کلیدی : استان فارس