تامین کود شیمیایی ازته مورد نیاز بخش کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از بارگیری و حمل مقدار 200 تن کود اوره از مبداء بندر عباس به منظور تامین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی به مقاصد تعیین شده در استان سمنان از ابتدای ماه جاریماه جاری تا کنون خبر داد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید