عملکرد امور بازرگانی استان گیلان در اریبهشت ماه 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

دکتر صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از عملکرد حوزه بازرگانی استان در اردیبهشت ماه 1400 به شرح ذیل خبر داد.

-پیگیری تامین 10567 تن کود از مبادی که وارد انبارهای سازمانی یا انبار کارگزاران شده است..

-انبار سازمانی 3616 تن 6951 تن انبارهای کارگزاران.

-فروش و توزیع 8538 تن انواع کود تحویل به عاملین در سطح شهرستانهای استان که 8200 تن آن مستقیما از مبادی به انبارهای کارگزاران ارسال شده است..

-8 مورد پایش شهرستانی به صورت آنلاین و 3 مورد پایش شهرستانی به صورت حضوری

-بررسی صورتحسابهای ارائه شده کارگزاران 2 مورد

-پاسخ به مکاتبات سازمان 14 مورد

-انجام 2 مورد انعقاد تمدید قرار داد کارگزاری

-7 مورد نمونه برداری کودهای وارده و ارسال به آزمایشگاه

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید