تامین کود شیمیایی استان همدان

تخصیص کود شیمیایی اوره به استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: با توجه به تخصیص 600 تن کود شیمیایی اوره از مبادی بندر امام خمینی(ره)، پتروشیمی مرودشت شیراز و پتروشیمی عسلویه استان بوشهر به استان همدان عملیات حمل و تخلیه آن در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از تاریخ 24 خرداد ماه سالجاری در حال انجام است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید