توزیع انواع کودهای شیمیایی

تدارک و توزیع کود های کشاورزی توسط کارگزاران تحت پوشش استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  : ازحمل و بارگیری  انواع کودهای  شیمیایی ( اوره ،سولفات پتاسیم ، سوپرفسفات تریپل ) از انبارهای سازمانی و مبادیهای حمل  به کارگزاران استان ،  درخرداد  ماه سال جاری  خبر داد .

سید علیرضا موسوی  با اعلام این مطلب افزود :مقدار 3806تن انواع  کودهای  شیمیایی ، توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  کارگزاران تحت پوشش ( شرکتهای تعاونی روستایی و تعاونی تولید وبخش  خصوصی ) در خرداد ماه سالجاری  و با هماهنگی تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی ، بین کشاورزان متقاضی در سطح استان ، توزیع شده است .   

اوره توزیع شده : 3487 تن

سولفات پتاسیم توزیع شده  : 120 تن

سوپر فسفات تریپل توزیع شده  : 199 تن 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید