توزیع کود اوره

تامین و ارسال کودهای سوپرفسفات تریپل و اوره به منطقه سرسبز قله شهباز، شازند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی سید علیرضا موسوی  از تامین وتدارک و  ارسال مقدار 26 تن کوداوره و 25 تن کود سوپرفسفات تریپل  از انبارهای سازمانی این استان به  منطقه شهباز  شازند  در خرداد   ماه سال جاری خبر داد .                                                                                                                                                                                                                                           ایشان افزود: کودهای مذکور ارسال شده با هماهنگی معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی به این  منطقه  ارسال شده و  توسط کارگزاربخش خصوصی  تحت پوشش ( آقای جابر نصری  )  و  با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شازند ،  توزیع خواهد  شد .   

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید