دیدار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در دیداری صمیمانه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با جناب آقای مهندس طلایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در روز چهارشنبه در محل دفتر ایشان، اهم مطالب مطروحه در گردهمایی مدیران شرکت بخصوص رویکردهای جدید شرکت تبیین و گزارش مبسوطی از عملکرد ده ماهه شرکت ارائه گردید. ایشان نیز ضمن تشکر ویژه از جناب آقای مهندس رسولی مدیرعامل محترم شرکت و سایر همکاران به عملکرد بسیار خوب شرکت در سال جاری با همه مشکلات موجود اشاره و در رابطه با حساسیت ماه های پایان سال و اوج نیاز کودی استان توصیه های ارائه فرمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید