اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی اعلام کرد: مقدار 148 تن  کود شیمیایی اوره در شهرستان زیرکوه از ابتدای سال جاری تاکنون از طریق کارگزار خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی این شهرستان توزیع شده است.