توزیع کود اوره از طریق کارگزار خصوصی در زیرکوه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی اعلام کرد: مقدار 148 تن  کود شیمیایی اوره در شهرستان زیرکوه از ابتدای سال جاری تاکنون از طریق کارگزار خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی این شهرستان توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید