"نمونه برداری از کود سولفات پتاسیم تولیدی پویا تدبیر در انبار آستانه اشرفیه گیلان"

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازنمونه برداری پارت تکمیلی کود سولفات پتاسیم شرکت پویا تدبیر موجود در انبار سازمانی آستانه اشرفیه  توسط گروه نمونه برداری به همراه نماینده شرکت تولیدی کود در روز دوشنبه مورخ سی یکم خرداد ماه خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید