تامین کود شیمیایی استان همدان

تامین بالغ بر چهارهزار تن کود شیمیایی در خرداد ماه برای استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

 آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: در جهت تامین کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان استان همدان، در خرداد ماه سالجاری، بالغ بر چهار هزار تن انواع کود شیمیایی شامل سه هزارو 900 تن کود شیمیایی اوره، 40 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم، و 100 تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل برای کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان های همدان، اسدآباد، فامنین، ملایر، رزن، بهار، کبودراهنگ، تویسرکان و نهاوند، حمل و ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید