توزیع انواع کودهای شیمیایی

ارسال و توزیع کود های اوره ، سولفات پتاسیم ، سوپرفسفات تریپل به کارگزار بخش خصوصی خمین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی اعلام نمود  : مقدار 65 تن کود کشاورزی اوره  و 12.5 تن سولفات پتاسیم ، 10 تن سوپرفسفات تریپل درخرداد ماه  سالجاری به  شهرستان خمین ارسال شده است و  توسط کارگزار  بخش خصوصی آقای بزرگی  براساس سهمیه شهرستانی بین  کشاورزان منطقه توزیع شده است .

سیدعلیرضا موسوی افزود : کودهای  ارسالی از انبارهای استان  به کارگزار تحت پوشش در شهرستان خمین ارسال شده است .  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید