اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی از حمل 282 تن کود شیمیایی اوره به شهرستان اهر جهت ذخیره پاییزه خبر داد.

مهندس جمشید باقریان ضمن بیان این مطلب افزود:

مقدار سهمیه مرحله اول این شهرستان 650 تن می باشد که از این مقدار،  282 تن آن با هماهنگی مدیریت مرکز جهاد کشاورزی این شهرستان توسط کارگزاران مربوطه خریداری و حمل گردیده است.