توزیع 31477 هزار تن انواع کود شیمیایی در استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام،

31477 تن انواع کود شیمیایی در ده ماه اول سال جاری توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام گفت: در سال جاری مقدار 31477 تن کود در ده ماهه اول سال جاری توزیع شده است. وی افزود کشاورزان ایلامی برای دریافت سهمیه کود خود می توانند با  در دست داشتن حواله به مراکز مجاز توزیع کود مراجعه نمایند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهار داشت 46 مرکز در سراسر استان ایلام توزیع کودهای مورد نیاز کشاورزان را بر عهده دارند که کودهای مورد نیاز کشاورزان را با نرخ های مصوب دولتی عرضه می نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید