برگزاری مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی استان خراسان شمالی ازمبداء انبارهای سازمانی بجنورد درتیر ماه 1400

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری، حمل و تخلیه دو هزار  انواع  نهاده های کشاورزی  ازمبداء انبارهای سازمانی بجنورد ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی،  در روز چهارشنبه، دوم تیر  ماه سال جاری، ساعت 9 صبح،  با هماهنگی  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید