توزیع کود سولفات پتاسیم شیمیایی درشهرستان سرابله

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از تامین و توزیع کود سولفات پتاسیم در شهرستان سرابله واقع در استان ایلام خبر داد .

آیت جمالی در این رابطه افزود: از ابتدای خرداد ماه تا 31 همین ماه مقدار 5/12 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم بین کشاورزان شهرستان سرابله توزیع شده است.

آیت جمالی بیان کرد: از ابتدای سالجاری تا 31 خرداد ماه مقدار 5/12 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم در شهرستان سرابله توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید