حمل کود

حمل و ارسال کود اوره از پتروشیمی و مبادی های کشور به گلستان

به گزارش  روابط عمومی شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان

حمید  هزار  جریبی   مدیر  شرکت   خدمات  حمایتی   کشاورزی   استان  ،به آمار حمل وارسال کوداوره از پتروشیمی ها و مبادی کشور به  میزان35 هزار و807 تن  از ابتدای  سال جاری و تاکنون اشاره کرد .

 در ادامه افزود: فرآیند عملیات حمل، تخلیه و کیسه گیری کودهای فله در انبارسازمانی  گرگان، قرق و نودیجه  صورت گرفته است .

 در ادامه  جباره اصل رئیس   اداره   بازرگانی  شرکت  افزود :با توجه به اهمیت مصرف به موقع کود های شیمیایی و فصل کاشت  بهاره و تابستانه  محصولات استراتژیک و ضرورت حمل به موقع نهاده های کشاورزی، بازرگانی به موقع کود های شیمیایی در سال جاری مهمتر بوده که شرکت استان توانسته، در اندیشه ارائه خدمات بیشر به کشاورزان، کود مورد نیاز کشاورزان را تامین و توزیع  نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید