وضعیت کود ذخیره پاییزه شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی از حمل 207 تن کود شیمیایی اوره به شهرستان هریس جهت ذخیره پاییزه خبر داد.

مهندس جمشید باقریان ضمن بیان این مطلب افزود:

مقدار سهمیه مرحله اول این شهرستان 405 تن می باشد که از این مقدار  207 تن آن با هماهنگی مدیریت مرکز جهاد کشاورزی این شهرستان توسط کارگزاران مربوطه خریداری و حمل گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید