تأمین و ارسال کود شیمیایی اوره به مقصد انبار کارگزاران استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان نمود:

مقدار 100 تن کود اوره کشاورزی در تاریخ 4 تیرماه سال 1400  از مبدأ پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی به مقاصد تعیین شده در استان گلستان بارگیری و حمل گردید.

وی افزود: تدارک و تأمین نهاده های کشاورزی بخصوص کودهای شیمیائی پرمصرف یکی از فعالیت های مهم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید