بازدید مدیر استان از انبارهای سازمانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید انبارهای سازمانی کود خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور بررسی و جانمایی برای ورود کودهای اوره تخصیصی از مبادی، مدیر استان در معیت مسئول حراست از موجودی کود در انبارهای سازمانی بازدید نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید